Thời gian bàn giao liền kề Hải Đăng City

Thời gian bàn giao liền kề hải đăng city Chủ Đầu Tư bàn giao Căn nhà dự kiến là Quý IV năm 2016, có thể sớm hơn hoặc chậm hơn 90 ngày so với ngày dự kiến

Các nội dung khác về bàn giao căn nhà, các bên thống nhất thực hiện theo Hợp Đồng mua bán Căn Nhà Liền Kề Hải Đăng City


Phòng Bán Hàng Hải Đăng City


Quản Lý Dự Án | Nguyễn Đức Tiến
Hotline 1: 0902 168 193
Hotline 2: 0946 140 811
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website:www.chungcuhaidangcityhdmon.com

DỰ ÁN NỔI BẬT